מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
עצות הרב
תרום והיה שותף
הרשם לניוזלטר
ספרי הרב
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מסגולותיו של ספר התניא

כשזרחה שמשו של ספר התניא בעולם, המליצו זקני החסידים לאמר: האותיות שבספר התניא מעמידות את הקורא בהן בדרגה שלמעלה מן הטבע.

 

עוד הוסיפו זקני החסידים ואמרו: לימוד פרק תניא מזכך את האויר ומאיר במרחק של חמישים פרסה (כמאתיים ק"מ), ודרכי העבודה שבספר התניא מהפכים את הקללה לברכה.

 

הרבי ה"צמח צדק" אמר פעם לבנו, רבנו שמואל: בכל עת שצריך אתה לפעול דבר חשוב במשרדי הממשלה או אצל שרי המלוכה וכדומה, קרא קודם לכן פרק בספר התניא ורק אחר כך תלך, ובזכות זה תראה הצלחה מרובה.

 

הרבי המהר"ש אמר: לימוד תניא באופן כזה שדברי הספר יהיו לחם ומזון נפשו של הלומד ודם ובשר מבשרו, זוהי סגולה לזכות לילדים טובים.

 

הרבי הרש"ב אמר: לימוד פרק תניא מביא שפע ברכה והצלחה בכל הענינים. והרבי הריי"צ אמר: שורה אחת בתניא פועלת לא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות.

 

הרבי מליובאוויטש זיע"א היה מורה תמיד שכל אדם יחזיק ברכבו סידור, תהלים, תניא, וכן קופת צדקה, ועל ידי כן תהיה לו שמירה מעולה בדרכים. כמו כן, כל אדם יניח ספר תניא בחדר שבו הוא שוהה רוב היום, כגון במשרדו האישי וכדומה, ובזכות זה יזכה לשמירה מעולה ולהצלחה רבה.

 

עוד אמר הרבי מליובאוויטש זיע"א: ספר התניא דומה למעיין טהור אשר טיפה אחת ממנו יש בכוחה לטהר אפילו אדם שהוא בבחינת "אבי אבות הטומאה" ולקדש אותו.

 

קריאת כמה שורות בספר התניא בכל יום היא סגולה לרפואת מאור העיניים.

 

מי שסובל מפחדים בלילות יחזור על מיטתו לפני השינה בעל פה או אפילו במחשבה בלבד על כמה שורות מספר התניא ויועיל לו בעזרת ה'.

 

מי שרוצה ללמד את ילדו הקטן אותיות או קריאה, טוב שיעשה זאת מתוך ספר התניא, ועל ידי כך תכנס בילד יראת שמים גדולה.

 

צריך שלכל ילד וילדה בישראל יהיה ספר תניא פרטי משלהם, ויניחו אותו בחדרם, ובזכות זה יזכו ליראת שמים טהורה וכן לשמירה מופלאה מכל נזק.

עבור לתוכן העמוד