מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
עצות הרב
תרום והיה שותף
הרשם לניוזלטר
ספרי הרב
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

פרשת מטות - מסעי

אִישׁ֩ כִּֽי־יִדֹּ֨ר נֶ֜דֶר לַֽיקֹוָ֗ק אֽוֹ־הִשָּׁ֤בַע שְׁבֻעָה֙ לֶאְסֹ֤ר אִסָּר֙ עַל־נַפְשׁ֔וֹ לֹ֥א יַחֵ֖ל דְּבָר֑וֹ כְּכָל־הַיֹּצֵ֥א מִפִּ֖יו יַעֲשֶֽׂה:

 

מתי צריך לומר "בעזרת ה' ובלי נדר", ומתי יאמר רק "בעזרת ה' יתברך"?

 

כל דבר שהאדם מקבל על עצמו לעשות, והוא דבר של מצוה, יאמר "בעזרת ה' יתברך ובלי נדר", כגון, אדם שמקבל על עצמו ללכת לשיעור תורה, יאמר בעזרת ה' ובלי נדר, או שנודב איזה שהוא סכום כסף לצדקה יאמר "בעזרת ה' ובלי נדר", וכמובן שיקיים את מה שהוא קיבל על עצמו, אך לא בצורת נדר, ועל זה אמר הכתוב, וכי תחדל לנדור, לא יהיה בך חטא. אולם אדם שמתכנן לעשות דבר רגיל שהוא לא דבר מצוה, כגון לקנות נעליים חדשות, הוא לא צריך לומר בלי נדר, אלא יאמר רק בעזרת ה', כגון שיאמר "בעזרת ה' יתברך מחר אני קונה נעליים חדשות", אך כאמור הוא לא צריך לומר על זה בלי נדר, כי גם אם הוא לא קנה נעליים חדשות, לא עשה בזה שום איסור.

 

אולם יאמר "בעזרת ה' יתברך, על כל דבריו שרוצה לעשות או לקנות, וכדברי קודשו של אבא מארי עטרת ראשינו רבינו יורם אברג'ל, שהביא את דברי חכמינו הקדושים במדרש, שתמיד יהיה אדם רגיל לומר על כל דבר שחושב לעשות, "בעזרת ה' יתברך", או שיאמר "אם ירצה השם", מכיון שרק אם ה' יתברך רוצה, האדם יכול לפעול ולעשות, אולם בלעדי רצון ה' יתברך, האדם לא יכול לפעול מאומה.

 

ושמעתי מאדוני אבי מופת הדור רבינו יורם אברג'ל שהביא מעשה בזה מתנא דבי אליהו, וראיתי בסייעתא דשמיא שמעשה זה הוא גם בספר אוצר המדרשים בדבריו של בן סירא, שהיה בנו של ירמיהו הנביא, בספר בן סירא (אלפא ביתא דבן סירא אות כ'), מעשה באדם אחד שהיה עשיר גדול והיו לו קרקעות הרבה ולא היו לו שוורים לחרוש אותם, מה עשה אותו האיש נטל כיס של מעות שהיו בה מאה דינרין והלך לעיר אחת לקנות שוורים או פרות לחרוש קרקעותיו, וכשהיה הולך בדרך פגש בו אליהו ז"ל, אמר לו להיכן תלך, אמר לכפר לקנות שוורים או פירות, אמר לו אמור "אם יגזור השם", כלומר אם ירצה ה'.

 

אמר אם יגזור או לא יגזור הרי מעותי בידי ואעשה צרכי, אמר לו ולא בהצלחה, הלך לאותו דרך לעשות צרכו ונפל לו כיסו, וכיון שהלך לכפר השוורים לעשות סחורתו שלח ידו ליקח הכיס לתת המעות ולא מצא כלום, מיד חזר לביתו במר נפש ונטל ממון אחר שנית והלך לכפר אחר כדי שלא יפגע בו אליהו, וכשהיה מהלך בדרך פגע בו אליהו ז"ל ונזדמן לו כזקן אחד ואמר לו להיכן תלך, אמר לו לקנות שוורים, א"ל אמור אם ירצה השם, אמר לו אם יגזור או לא יגזור הרי מעותי בידי ואיני מתירא מכלום, מיד הלך האיש לדרכו וכשהיה הולך בדרך נתן לו אליהו שינה ושכב בדרך ויישן ונטל אליהו אותו הכיס מידו, וכשהקיץ משנתו לא מצא כלום, וחזר לביתו בפחי נפש ונטל ממון שלישי והלך לו, פגע בו אליהו ז"ל אמר לו להיכן אתה הולך, אמר לו "לקנות שוורים אם יגזור השם", כלומר אם ירצה ה', אמר לו "לך לשלום ובהצלחה". מיד החזיר לו אליהו ז"ל כל מעותיו והכניסם לכיסו והוא לא ידע מאומה ממעותיו, ומיד הלך לקנות שוורים ומצא שם שתי פרות אדומות שלא היה בהם שום מום, ואמר לבעליהן בכמה הפרות האלו אמרו לו במאה דינרין, אמר אין עמי מאה דינרין, מיד הכניס ידו לתוך כיסו ומצא שם שלש מאות דינרין, ומיד קנה אותם הפרות ועשה כל צרכיו וקנה שוורים לחרוש קרקעותיו, ואח"כ מכר הפרות למלך באלף דינרין של זהב.

 

ולפיכך כל אדם שרוצה לעשות שום דבר צריך לומר אם ירצה השם, שאינו יודע מה שיהיה ממנו בעולם הזה מערב עד בקר, שכך אמר בן סירא מצפרא ועד רמשא מתחרב עלמא, ואדם נכנס לחופה ואינו יודע מה יבא עליו קודם שיכנס (שיצא). ע"כ. ומבואר מכל האמור, שתמיד צריך האדם לומר על כל דבר "אם ירצה השם".

עבור לתוכן העמוד