מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
עצות הרב
תרום והיה שותף
הרשם לניוזלטר
ספרי הרב
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

ר' מנחם מנדל (ב"ר יוסף) מרימינוב

רבו של ר' משה מסמבור ור' צבי הירש מזידיצ'וב. צדיקי דורו אמרו עליו כי הוא ניצוץ של הרי"ף, ובאמת דרכו היתה לעסוק הרבה בלימוד הלכות הרי"ף, ואף זכה לגילוי הרי"ף. ואירע פעם ששח לפני קונו שיעזור לו למצוא ולהשיג את השלימות ובאמצע לימודו נתנמנם וראה בחלומו את הרי"ף ז"ל שהורה לו שיסע לליז'נסק אל ר' אלימלך ושם יזכה לשלימות הנדרשת.

 

היה דורש בפרשת המן במשך עשרים ושתיים שנה. פעם בערב פסח כטוב ליבו ביין דיבר מעניין קריעת ים סוף ואמר שיביאו לפניו ספל מים ויראה להם נס קריעת ים סוף, ונתן את ידו על המים ויבקעו המים שבספל לי"ב גזרים. לפני שהתפרסם הצדיק רבי מנחם מנדל מרימינוב, היה מסתופף בצל קדשו של הצדיק רבי אלימלך מליז'נסק.

 

פעם אחת בסעודת היום של שבת קדש בשבתו יחד עם כל המסובין, לקח ר' אלימלך את קערת המרק שהוגשה לפניו והפכה על פיה וכל המרק נשפך. מיד צעק ר' מ"מ מתוך בהלה ופחד: "אהה, רבי! יקחו את כולנו למאסר". כל המסובין כמעט שהתפרצו בצחוק אך מיראת רבם התאפקו בכח מלמלא שחוק פיהם. אמנם עוד יותר השתוממו לשמוע את תשובת רבם הצדיק על דברי ר' מ"מ: "הרגע בני, שלום לנו ואל תירא, הלא אנחנו כולנו פה היום". אחרי כן סיפר ר' אלימלך את פשר הדבר: "אחד משרי הממשלה יעץ מזימות להרע לכל היהודים שבמדינה, ופעמים רבות כבר ניסה לכתוב את שטנתו בספר ולהציע לפני המלך שיחתום בטבעתו עליה, ולא עלתה בידו כי בכל פעם היה קורה איזה מקרה שמנע אותו מלהעלות את השטנה אל שולחן המלך, אך היום גמר השר את כתב השטנה והתכוון להגישה אל המלך.

ויהי בהושיט השר את ידו לקחת את כלי החול כדי לפזר על הכתב שיתייבש הדיו, הפכתי הקערה עם המרק על פיה, ובאותו רגע טעה השר ובמקום כלי החול לקח את כלי הדיו והפכו על הכתב ונטשטש כל הכתב בדיו. והאברך הזה (ר' מ"מ מרימינוב) ראה את כל הנעשה והיה כל כך מופשט בגשמיות עד ששכח שהנני נמצא כאן, ונדמה לו שאני בידי ממש הפכתי את כלי הדיו על הכתב ולכן צעק מרוב פחד שיקחו אותנו למאסר". אז ראו כל החסידים כי אותו אברך צופה ברוח הקודש במקומות אשר עין בשר ודם פשוט לא ראתה.

עבור לתוכן העמוד