מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - עוד מענייני ברכת ה"ריח"

שאלה: אדם שמסופק בעץ או בעשב אם יש בו ריח טוב או לא, האם יכול להריח תחילה בלי ברכה כדי לוודא שאכן יש בו ריח טוב?

 

תשובה: מותר להריח לכתחילה כדי לבדוק אם יש ריח טוב בעץ או בעשב, ואם אכן מצא שיש בו ריח טוב, יברך תחילה ויחזור ויריח בו. וכיוצא בזה אדם שהצטנן ומחמת כן אינו מריח כל כך, והביאו לפניו הדסים ושאר מיני ריח טוב ורוצה לברך עליהם, אך אינו יודע אם יוכל להריח בהם, או שמא לא יוכל להריח כלום מחמת התקררותו, ינסה תחילה להריח בלי ברכה ואם ימצא שמריח, יברך תחילה קודם שיריח, ויחזור ויריח, ובמה שבודק קודם הברכה אם יש בו ריח טוב, או שבודק אם הוא בעצמו מריח, אין חשש בזה משום 'הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה', שהרי אם לא יריח כלום הויא ברכה לבטלה, ובהריחו תחילה אינו מכוין להינות אלא רק לוודא שאכן מריח הוא ריח טוב.

עבור לתוכן העמוד