מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - תספורת לכבוד שבת - זמנה

שאלה:האם צריכים להסתפר דוקא קודם חצות היום, או שמא אפשר להסתפר גם אחר חצות היום?

 

תשובה:לכתחילה ראוי ונכון ממידת חסידות להסתפר קודם חצות היום דוקא, ויש בזה טעם גדול על דרך הסוד.

וכך היה מנהגו של רבינו האר"י הקדוש, להסתפר קודם חצות היום דוקא בין כשהיה מסתפר ביום שישי, ובין כשהיה מסתפר בשאר ימי השבוע, ואדם שיכול להשתדל בזה בנקל ובלי טירחה תבא עליו ברכה, וכן מנהג מרן אאמו"ר רבינו יורם מיכאל אברג'ל שליט"א.

ואולם מצד ההלכה, מותר לכתחילה להסתפר גם אחר חצות היום, ולכן אם מתאפשר לו להסתפר רק אחר חצות היום, אינו צריך להחמיר על עצמו, ובפרט באמצע השבוע.

 

כשמסתפר לכבוד שבת קודש, וכן בכל עת שמספר שערות הראש והזקן, יש להזהיר לספר, שלא יגע בתער בחמש פיאות הזקן, שכבר ביארו חז"ל הקדושים שבכל שערה מחמש פיאות הזקן שחותך בתער הרי עושה בזה עון פלילי, והוא רחום יכפר עון, כי לכל העם בשגגה, ואשריהם ישראל ששומעים בקול חכמינו הקדושים בביאור מצוות התורה הקדושה, ולא יגעו ולא יפגעו נגד רצון הבורא יתברך חלילה. וכתב גאון עוזנו, גדול אדונינו מרן החיד"א הקדוש, "ואשריו מי שמניח זקנו כמנהג ארצות מזרח ומערב.

ולמי שהוא שרוי בערי אדום והוא סוחר ומוכרח לספר זקנו יזהר מאוד לעשותה במספריים או בסם דוקא, ולא בתער חס ושלום, וה' הטוב יכפר", עכ"ל.

 

והגאון הצדיק רבי ישראל אבוחצירא – "בבא סאלי" זצוק"ל היה אומר, "האיש אשר לא יגע בזקנו כלל, דהיינו שלא יקצץ ממנו אפילו מעט כדי לסדרו, מובטח לאותו האיש, שאחרי אריכות ימים ושנים בעולם הזה, כאשר יגיע לבית דין של מעלה, חצי עוונותיו נמחלים רק מכח הזקן לבדו".

 

ומכל מקום יעשה הכל בדרכי נועם ואחדות עם אשתו נוות ביתו ולא יעשה נגד רצונה, אלא רק שיהיו בדיעה אחת, ואשריה אם תזכה לסייע לבעלה בזה, ובזה שניהם זוכים, והנה שכרם נכון לפניהם.

עבור לתוכן העמוד