מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - תספורות - האסור והמותר

ובכלל זה יש לעורר על תופעה אסורה שפשטה בשנים האחרונות בשגגה גמורה, גם אצל כמה אנשים שומרי תורה ומצוות, והוא, לגלח את כל הראש לגמרי להיותו קירח ממש, והגם שמותר לגלח את שיער הראש, מכל מקום בצדדי הראש שהוא המקום מעל האוזניים, ועד למטה קצת מחצי גובה האוזניים, אסור לגלח את השערות הגדלות שם, אפילו במכונה כשרה, שנאמר "לא תקיפו פאת ראשכם", דהיינו שלא להשוות את פיאות הזקן לאצעדיים ולגובה המצח בגילוח ממש.

ולכן מצוה לעורר בדרכי נועם על התספורות שפשטו להם בשנים האחרונות לספר כל שיער הראש, במצב קרחת ממש, שבזה צריכים לשים לב שבמקום הפיאות הנזכרות שם לא יעשה קרחת, שהוא איסור תורה ממש.

וכמו כן תספורות חדשות מקרוב באו, תספורת שנקראת "פטריה" או "מדריגה", את החלק הנמוך יעשו קצוץ יותר מהחלק העליון שבראש, אך לא יקצצו אותו בדרגת קרחת, כדי שלא יכשלו באיסור תורה זה של "לא תקיפו פאת ראשכם", כי לכל העם בשגגה, ואשריו מי שאינו מתעסק בשערות ראשו יותר מדאי, אלא מסתפר בצורה רגילה וישרה, ולא יהיה מסלסל בשערו, כדי שלא יתגרה בו היצר ח"ו, וגם יסביר ענין זה לבניו בדרכי נועם ובעת רצון, כדי שיהיו דבריו נשמעים ודרכיו מוצלחים. אולם נשים מותרות להקיף פאת ראשן, שאין איסור זה נוהג אלא רק באנשים ולא בנשים.

עבור לתוכן העמוד