מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - תספורת בר"ח שחל ביום שישי

שאלה: אם חל ראש חודש ביום שישי האם יכול להסתפר לכבוד שבת קודש, או שמא יש לחוש לצוואת רבי יהודה החסיד שציוה שלא להסתפר בראש חודש?

 

תשובה: רבינו יהודה החסיד כתב שלא יגלח אדם בראש חודש, וכן לא יטול הצפרניים בראש חודש.

ורבים ושלמים נזהרים לקיים צוואות קודשו של רבינו יהודה החסיד, כי שרשם במקום עליון.

ואולם מצד ההלכה מותר להסתפר ולהתגלח בראש חודש, וכל שכן שמותר ליטול הצפרניים בראש חודש, ובמקום שאפשר להקדים את התספורת לערב ראש חודש, הרי זה משובח, ומכל מקום אם צפרניו ארוכות, יזדרז לקוצצם אפילו בראש חודש, וזאת כדי שלא להשהותם על עצמו, שהם מלאים רוח רעה ב"מ, וכמו כן אם שערות ראשו רבו כמו רבו, ואין זה כבוד השבת, יסתפר אפילו ביום שישי שחל להיות בראש חודש הואיל וכךעיקר ההלכה, ויש בזה משום כבוד שבת.

עבור לתוכן העמוד