מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - תספורת בלג' בעומר שחל ביום שישי

שאלה:אם חל ל"ג בעומר ביום שישי, לדידן הספרדים ובני עדות המזרח שנהגו שלא להסתפר עד ל"ד בעומר, האם מותר בכל זאת להסתפר לכבוד שבת קודש ביום שישי שהוא ל"ג בעומר, והאם מותר להקדים ולהסתפר כבר מיום חמישי בערב?

 

תשובה:שנה שחל בה ל"ג בעומר ביום שישי, מותר להסתפר ביום שישי, גם לשיטת הספרדים ובני עדות המזרח שרגילים להמתין עד ל"ד בעומר, וכמו כן מותר להקדים ולהסתפר אפילו בליל ל"ג בעומר, דהיינו ביום חמישי בלילה. ואולם לפי דברי רבותינו המקובלים נכון להמתין עד ערב חג השבועות ולהסתפר בערב חג השבועות כדעת האר"י הקדוש ומרן החיד"א הקדוש, וכן מנהג מרן אאמו"ר רבינו יורם מיכאל אברג'ל שליט"א על פי מנהגו של הרב החסיד קדוש השם מכובד רבינו מנחם מנדל שניהורסהן – הרבי מליובאוויטש, ועוד קדושים עמו.

עבור לתוכן העמוד