מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - ביומו תיתן שכרו

אדם שצריך לפרוע שכר שכיר ביום שישי אחר הצהריים, הוא קודם לעונג שבת, וזאת, כדי שלא יעבור על כמה לאוין ועשה שנאמר "ביומו תתן שכרו", אלא אם אפשר שאחר שיתן לו יבקש ממנו שילוה לו, ומעיקר ההלכה אם השכיר אינו צריך את כספו בדחיפות, ומסכים להמתין עד אחר שבת, מותר לאחר את התשלום על ידי סיכום ברור אתו, אולם לכתחילה לא יאחר את תשלום שכר השכיר. וכבר ידוע המעשה ברבינו האר"י זלה"ה שפעם אחת איחר להגיע לתפלת מנחה, ובא סמוך לשקיעה והתפללו תפלת מנחה, ואחר התפילה הסביר לציבור שהתעכב מלהגיע בשעה היעודה מכיון שבאותו היום היה צריך לשלם שכר שכיר לאותו פועל שעבד אצלו, ובדעתו היה שיש לו כסף לשלם לשכיר, וכשהגיע זמן שצריך לשלם ראה שאין לו ממון, וחיפש אדם שילוה לו ממון לשלם לאותו שכיר עד שמצא ושילם, ורק אז בא והתפללו תפלת המנחה, לכן יש להזהר הרבה בתשלום שכר שכיר בעיתו.

עבור לתוכן העמוד