מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - תקנת עזרא

עזרא הסופר ע"ה, תיקן לעם ישראל שיהיו מכבסים את הבגדים בגדים ביום חמישי בשבת מפני כבוד השבת. דהיינו בימים ההם שהייתה מלאכת הכביסה קשה ומפרכת מאד, וכמו כן הייתה דורשת זמן רב מאד, עמד עזרא הסופר ותיקן לעם ישראל לכבס את הכביסה כבוד שבת קודש ביום חמישי, ועל ידי זה יהיו פנויים ביום שישי להכנת צרכי שבת קודש ולא יתעסקו בכביסה ביום שישי, וכמו כן יהיו להם בשבת בגדים מכובסים בשפע, שהרי כיבסו כבר ביום חמישי, ורק אדם שלא הספיק לכבס ביום חמישי מחמת שהיה אנוס או שהיה טרוד, יכול היה לכבס גם ביום שישי. ובזמן הזה שרגילים לכבס את הכביסה במכונת כביסה אוטומטית, שאין כל טירחה יתירה ומאמץ בהפעלת המכונה, מותר לכבס בגדים אפילו ביום שישי, בין שצריך להם לשבת ובין שאין צריך להם לשבת, אלא שמהיות טוב, נכון להקדים את הכביסות כמה שיותר קודם השבת כדי שיהיו פנויים להכנת צרכי שבת קודש.

עבור לתוכן העמוד