מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - חלות לכבוד שבת

שאלה:האם יש מעלה מיוחדת לאפות בבית חלות לכבוד שבת קודש, מאשר לקנות חלות מוכנות מהמכולת או מהמאפייה?

 

תשובה:אכן, רבות בנות עשו חיל, נהגו ללוש ביום שישי בצק כדי שיעור הפרשת חלה (שהוא קילו וחמש מאות ששים גרם ומעלה), ואופות ממנו חלות לכבוד שבת קודש, והוא תיקון גדול ומעלה גדולה לנפש האשה, ובזה זוכה לתקן את פגם עץ הדעת, שהואיל ואדם הראשון נקרא "חלתו של עולם", והיא נתנה לו לאכול מעץ הדעת ביום שישי, ובזה גרמה לו מיתה ב"מ, לכן על ידי שתפריש חלה באותה שעה, הרי היא מתקנת את אותו ענין. וכמו כן יש בזה מעלה גדולה מצד כבוד השבת. ומכל מקום, בזמן הזה שהחלות הנמכרות בחנויות ביום שישי, הם חלות שנאפו במיוחד לכבוד שבת קודש, וכן צורתם צורה מיוחדת, ואינם דומים ללחם של יום חול, מעיקר ההלכה אין חובה על כל אשה לאפות חלות לכבוד שבת קודש בביתה, ולכן אשה שאינה יכולה לאפות לכבוד שבת קודש, כגון שהטירחה מרובה, ואין שעתה פנויה לכך, יכולה לסמוך על החלות הנקנות בחנות או במאפייה, וכשיתאפשר לה ותוכל לאפות חלות לכבוד שבת קודש ולהפריש חלה, תשתדל בזה, ותבא עליה ברכת טוב.

עבור לתוכן העמוד