מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - סעודה רביעית

וראה להלן בשו"ת שבת המלכה חלק שלישי סימן ש' ששם התבאר שמכבוד השבת ללוות את השבת ביציאתה אחר ההבדלה בסעודה רביעית, וגם נשים ישתדלו בזה, והיא מסוגלת מאוד להציל את האדם מכל ענין שאינו כשורה, והנזהר בה לא יצטרך לא לרופאים ולא לתרופות. ואם קשה לאדם לאכול סעודה רביעית בפת, יאכלנה במיני מזונות. ואם גם זה קשה לו, יקיימנה בפירות. כמבואר שם באורך בסייעתא דשמיא.

עבור לתוכן העמוד