מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
עצות הרב
תרום והיה שותף
הרשם לניוזלטר
ספרי הרב
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

נצור לשונך מרע

לפני כאלף שנים חי צדיק גדול וקדוש ושמו רבנו בחיי, מחבר הספר הקדוש חובת הלבבות. בזמנו היה אדם אחד שהרבה לדבר עליו דברי לשון הרע קשים ביותר.

כשסיפרו זאת לרבנו בחיי, בפעמים הראשונות הוא לא התייחס לכך ומחל על עלבונו, אך כשהדבר חזר ונשנה שוב ושוב ואדם זה לא הפסיק לדבר עליו לשון הרע, ביקש רבנו בחיי מתלמידיו לברר מהי כתובת מגוריו של אותו אדם.

חשבו התלמידים שרצונו של רבם הוא ללכת לביתו של אותו אדם ולנזוף בו קשות על כך שהוא מדבר עליו לשון הרע בכל הזדמנות, אך להפתעתם הגדולה רבם הקדוש עשה משהו אחר לגמרי.

רבנו בחיי לקח סכום כסף מכובד מאוד, הלך לשוק שבעירו וקנה בכל הכסף מכל הבא ליד - בשר, דגים, פירות, ירקות, משקאות משובחים ועוד. את כל הדברים המשובחים שרבנו בחיי קנה הוא שלח לכתובת המגורים של אותו אדם שמדבר עליו לשון הרע.

למשלוח צירף רבנו בחיי מכתב שבו הוא כתב: "לכבוד מר פלוני היקר והנכבד, שמחתי מאוד על המתנה היקרה ששלחת לי, וכדי להכיר לך תודה על כך החלטתי לשלוח לך גם אני מתנה - שפע של מאכלים ומיני מגדנות. יסלח לי כבודו אם מה ששלחתי לו הוא מעט מדאי שהרי אתה שלחת לי מתנה גדולה בהרבה יותר", ובסוף המכתב חתם רבנו בחיי את שמו המלא.

כשראה אותו אדם את כל השפע שנשלח לביתו התפלא מאוד ולא ידע מיהו האדם היקר ששלח לו את כל השפע הזה, אך לאחר שהוא מצא את המכתב שהיה מצורף למשלוח וקרא מה שכתוב בו ונודע לו שרבנו בחיי הוא זה ששלח לו את המשלוח היקר, התפלא שבעתיים: "מהי כוונת הרב במה שכתב במכתב ששלחתי לו מתנה יקרה, הרי כל הזמן אני רק מדבר עליו לשון הרע ומעולם לא שלחתי לו שום מתנה?".

שאלה זו הטרידה אותו ביותר ולכן הוא החליט ללכת לביתו של רבנו בחיי ולשאול את פיו מה היתה כוונתו במכתב. כאשר הגיע אותו אדם לביתו של רבנו בחיי ושאל אותו את שאלתו, הסביר לו הרב את כוונתו בענוה גדולה:

"לצערי הרב במשך ימי חיי עשיתי הרבה עבירות ומעט מאוד מצוות, ומשום כך היה לי צער גדול איך אוכל לעלות לשמים לאחר פטירתי במצב גרוע שכזה. יחד עם זאת גם שמעתי שאתה עושה הרבה מצוות ומעשים טובים וכן זוכה ללמוד הרבה מסכתות, והיתה לי קנאה בזכויות הרבות שלך.

"אך כששמעתי שאתה מדבר עלי כל כך הרבה לשון הרע שמחתי שמחה גדולה עד מאוד, כי למדתי מרבותי שכל מי שמדבר על חברו לשון הרע לוקחים את כל העבירות של חברו ומעבירים אותם אליו, ולוקחים את כל המצוות שלו ומעבירים אותם לחברו".

וסיים רבנו בחיי את דבריו: "מאחר ששלחתי כזו מתנה גדולה ויקרה - את כל המצוות והמעשים טובים שעשית במשך כל ימי חייך ואת כל התורה שלמדת - איך אוכל שלא להכיר לך טובה על כך, ולכן מיהרתי לשלוח לך גם אני מתנה קטנה. מה ששלחתי לך זה רק ההתחלה, ובעזרת ה' כשיהיה לי עוד כסף אשלח לך עוד".

אותו אדם שמע את דברי רבנו בחיי והבין שהם דברים עמוקים ביותר. דברי הרב חדרו לעומק ליבו ולא נתנו לו מנוחה. הוא שב לביתו והתחיל לחשוב: "בגלל שדיברתי לשון הרע על רבנו בחיי איבדתי את כל הזכויות שאספתי במשך כל חיי ומסרתי אותם לרב, ומה אעשה כעת הרי לא נשארה לי שום זכות בשמים?".

מרוב צערו, הלך אותו אדם ושאל את החכמים שבעיר שלו: "מה עלי לעשות כדי שכל הזכויות שלי יחזרו לרשותי?". "רק אם תפייס את רבנו בחיי על כך שדיבר עליו כל כך הרבה לשון, והוא יסכים למחול לך מכל הלב - רק אז הזכויות שלך יחזרו לרשותך" השיבו לו החכמים.

אותו אדם לא התמהמה ומיד הלך לביתו של בעל חובת הלבבות והתחנן לפניו בדמעות שליש שימחל לו על כך שדיבר עליו כל כך הרבה לשון הרע, ויסכים שהזכויות שלו יחזרו לרשותו.

מכיון שהרב היה צדיק ורחמן כמובן שמיד הוא מחל לאותו אדם, אך זאת בתנאי שיקבל עליו שמעתה ועד עולם לא ידבר לשון הרע על שום אדם מישראל.

 

ראוי לכל אחד להשתדל עד מאוד לשמור היטב על לשונו, ולא לדבר לשון הרע על שום אדם מישראל. וכן אם מישהו בא לדבר איתו לשון הרע על הזולת יברח משם מיד ולא ישמע לו, כי עוון לשון הרע הוא חמור יותר מכל העוונות.

מי שחלילה מדבר לשון הרע על אחרים גורם לעצמו צרות רבות, כמו שנאמר: "שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו" (משלי כא, כג). מאידך הזוכה לשמור על לשונו, נוחל כל טוב בעולם הזה ובעולם הבא, וממידת שמירת הלשון שלו נבראים מלאכים שמגנים עליו מכל פגע ונזק, וזוכה לאריכות ימים ושנים, כמו שכתוב: "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" (תהלים לד, יג-יד).

עבור לתוכן העמוד