מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
עצות הרב
תרום והיה שותף
הרשם לניוזלטר
ספרי הרב
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חינוך הבית בהדרכה נכונה

כל יהודי צריך לשאוף שהוא ואשתו, בניו ובנותיו, נכדיו ונכדותיו, ובכלל, כל מי שהוא מכיר ויש לו השפעה עליו - יזכו להפוך את ביתם להיות הבית של הקב"ה, ובכך מתקיימת המצוה של "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" - "בתוכו" לא נאמר אלא "בתוכם" - בתוך ביתו הפרטי של כל אחד ואחד מישראל.

 

הדבר מתחיל בקדושתם של בני הזוג וצניעותם בכל עניניהם האישיים. כשאדם משתדל תמיד להתייחס לאשתו בכבוד, לקרב אותה ולשמח אותה בכל יכולתו - על ידי זה הוא קושר אותה אליו בלב ונפש וממילא לעולם היא לא תזדקק לחפש יחס במקומות זרים. בעלה יהיה כתר לראשה והיא תתמסר אליו ותעשה את רצונו בכל הכוח ובכל האבה והרצון שבעולם. וכן בנוגע לאשה - כאשר היא תשתדל להתייחס לבעלה בכבוד גדול ולכבד את רצונו גם בעלה לא יזדקק חלילה לחפש דברים זרים מחוץ לבית ח"ו אלא יהיה קשור באשת נעוריו בכל לב ונפש וימסור לה את כל חייו.

 

לאחר מכן צריכים לדאוג לקדושתם של הילדים בבית. לשם כך חייבים ההורים לפקוח את עיניהם על מה שילדיהם היקרים עושים, עם מי הם מדברים, עם מי הם משחקים, לאן הם הולכים ומתי הם חוזרים. הורה שלא יודע היכן ועם מי ילדו נמצא בכל שעה ביממה דומה לשומר שנרדם בזמן השמירה, והתוצאות המרות שיהיו אחר כך - עין לא תשורם.

 

ישנו בדורנו סוג נפוץ של הורים שמשכפלים לכל ילד מפתח כדי שיוכל להכנס לבית לבד, ומלמדים אותו איך מחממים "מזון מהיר" במקרוגל, הוא אוכל איך ומה שהוא רוצה, יוצא וחוזר מתי שהוא רוצה, בבחינת "אין שופט בישראל, איש הישר בעיניו יעשה". חינוך הילדים בדרך זו של "ילדי מפתח" ו"ילדי מקרוגל" הוא סגולה בדוקה ומנוסה להריסת הבית והתפרקותו הרוחנית עד היסוד.

 

צמיחת הבית יהודי כראוי תלויה מאוד בחיבור ובקישור שבין ההורים לילדים. ההורים חייבים להיות בקשר מתמיד עם הילדים, לדבר איתם בכל יום על מה שעבר עליהם במשך היום, וכן לשבת לאכול איתם ביחד כדי ליצור קירוב הדעת. וכאשר נעשה חיבור בין בני המשפחה וכולם זורמים כאיש אחד בלב אחד, בדעה אחת ובהשקפה אחת, נוצר מכך יחוד אותיות שמו של הקב"ה - שם הוי"ה ברוך הוא - האב כנגד האות י' שבשם, האם כנגד האות ה' הראשונה שבשם, הבנים כנגד האות ו' שבשם, והבנות כנגד האות ה' האחרונה שבשם. וכשמתייחד שם הבורא על ידי בני הבית מילא השכינה שורה בבית.

 

וההצלחה בכל זה תלויה מאוד בהתחברות לרב אמיתי, בבחינת "עשה לך רב והסתלק מן הספק", וידוע ש"ספק" עולה בגמטריא "עמלק". לאמור, שההתחברות לרב אמיתי יש בכוחה להציל את האדם מקליפת עמלק הקשה שהיא ראש כל הקליפות, ולהדריכו בדרך הטובה והישרה שתביא לו רק טוב בחיים. הרב מלוה את האדם בכל פרק בחייו - בברית מילה, בבר מצוה, בחופה, בשמחת הילדים והצאצאים, וגם להבדיל, לאחר מאה ועשרים.

 

בכל ענין בחיים אדם צריך להתייעץ עם הרב, וכפי שיורה לו הרב לעשות כן יעשה, כי צדיק אמיתי מקבל מהשמים חכמה מיוחדת וסייעתא דשמיא כיצד להנהיג כל אחד ואחד מהמקושרים בו ובאיזה דרך טוב ביותר להוליך אותו.

עבור לתוכן העמוד