מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - השימוש בפלאטה חשמלית

שאלה:הפלאטה החשמלית המצויה בזמן הזה, שמניחים על גבה את החמין של שבת וכן את שאר התבשילים, האם השימוש בה בשבת הוא לכתחילה, או שמא יש לחשוש שהואיל והיא מחוברת כמקשה אחת של מתכת, ומתחממת מאוד, אולי בשל כך הפלאטה נחשבת כמו גחלת בוערת, ויהיה אסור להניח ישירות על גבה את התבשילים של שבת, עד שיכסה תחילה את הפלאטה בנייר כסף כמו שנוהגים כמה אנשים?

 

תשובה:המנהג שנהגו אחינו בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם להניח את החמין של שבת קודש על גבי פלאטה חשמלית נכון מאוד, והרי זה כמו פלאטה של פח שמונחת על להבת הגאז, ואין בה שום חשש שמא יבוא להגביה את מידת החום.

 

ואף על פי שהפלאטה מתחממת מאוד, ונעשית כגחלת, בכל זאת מותר להניח על גבה את התבשילים בלי שום חשש, כי הפלאטה נחשבת אש מכוסה כמו כירה גרופה וקטומה, שהרי סלילי הלהט שבתוך הפלאטה מכוסים לגמרי במכסה הפח העליון, והפח אינו נוגע ישירות לא בסלילי הלהט ולא באבני אש שמצויים בכמה מהפלאטות, והרי כיסוי הפח העליון, הוא החציצה הטובה ביותר בין האש ובין הסירים המונחים על גבי הפלאטה.

 

ואין שום בעיה בכך שהפח העליון שמכסה את סלילי האש, מחובר חיבור קבוע עם הפלאטה, וכאמור, מותר לכתחילה להשתמש בה בשבת קודש כמו שנהגו אחינו בית ישראל בכל מקום, ומצד ההלכה לא חייבים לכסות את הפלאטה החשמלית בנייר כסף לחצוץ בינה לבין הסירים, וכל שכן שלא צריכים לעשות הפסק של אוויר בין הפלאטה לסירים של של התבשילים. והנח להם לישראל שאם אינם נביאים, בני נביאים הם.

 

ומכל מקום, מי שרוצה לכסות את הפלאטה החשמלית בנייר כסף, כדי לחוש לכל שיטות הפוסקים, רשאי לעשות כך, ואין מזניחין אותו, שיש לו על מה לסמוך בחומרא זו. אלא שבלאו הכי בזמן הזה רוב העולם רגילים לכסות את הפלאטה בנייר כסף כדי לשמור על נקיון הפלאטה שלא יישפך על גבה רוטב מהסירים, ולכן מרוויחים הידור זה ממילא. ברם מצד ההלכה מותר להניח את התבשילים על הפלאטה ישירות בלי שום חציצה וכאמור.   

עבור לתוכן העמוד