מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - שימוש בכיריים חשמליות כפלאטה בשבת

שאלה: מה שיצא בשנים האחרונות "כיריים חשמליות", שהם כעיין פלאטה חשמלית עגולה, ויש בה כפתור להגביה או להנמיך את מידת החום, על ידי סיבוב הכפתור, האם מותר להניח את התבשילים של שבת קודש על גבי כיריים אלו כמו שמותר להניחם על גבי פלאטה חשמלית, או שמא יש להחמיר בכיריים חשמליות, שהרי בהם ניתן להגביה או להנמיך את מידת החום. וכמו כן הכיריים החשמליות לפעמים נעשות אדומות מרוב חום האש, ולכן אולי יש להחמיר זה כדין אש גלויה שאסור להניח עליה תבשיל?

 

תשובה: העיקר להלכה בסייעתא דשמיא שמותר להניח את החמין של שבת וכן את יתר התבשילים, גם על גבי כיריים חשמליות, אלא שצריך להניח חתיכת נייר כסף גדולה על גבי הכירה, באופן שתהיה ניכרת מחוץ לסירים, ועל ידי זה יהיה מותר להשתמש בה בשבת, וכמו כן ממידת חסידות נכון לכסות את הפתורים של הכיריים על ידי הנייר כסף.

וגם אם הנייר כסף נקרע קצת מחמת החום, ורואים בעדו את הכירה החשמלית בעצמה, מותר להשהות את הסירים על גבה, שהואיל ויש שם נייר כסף חוצץ, גם אם אינו חוץ לגמרי הרי זה נחשב סימן היכר ומותר.

עבור לתוכן העמוד