מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - היתר דבר שהתחיל להתבשל לפני שבת וממשיך להתבשל בשבת

שאלה:אשה שלשה בצק והכינה ממנו חלות לכבוד שבת קודש, ושכחה להכניס את החלות לתנור, ונזכרה עשר דקות קודם שקיעת החמה, האם מותר להכניס מיד את החלות לתוך התנור, ולכוונו באופן שהטיימר יכבה את התנור מאליו בגמר האפייה כעבור שעה וכד', או שמא הואיל ובכניסת השבת החלות עדיין לא היו ראויות לאכילה לא יאכל מהם בשבת?

 

תשובה:אשה שהכינה חלות ושכחה להניחם בתוך התנור, ונזכרה כמה דקות קודם שקיעת החמה ביום שישי, תכניס תיכף את החלות לתנור קודם כניסת השבת, ותפעיל את התנור במצב שיכבה מאליו כעבור חצי שעה או שעה, ואחר שהתנור נכבה, מותר לפותחו, ומותר לכתחילה לאכול חלות אלו בשבת קודש. והגם שבפועל החלות נאפו בשבת, מכל מקום הואיל ומעשיו של האדם הושלמו לגמרי קודם כניסת השבת, ומה שהחלות נאפות בשבת הוא דבר שנעשה מאליו, הרי זה מותר לכתחילה לבצוע על חלות אלו ולאוכלם בשבת. ואפילו יש לו חלות אחרות, יכול לכתחילה לברך ולאכול מאותם החלות שנאפו בשבת בהיתר.

 

ומעיקר ההלכה, היה מותר גם לכתחילה להכין את החלות מבעוד מועד ולהכניסם לתנור דקות אחדות קודם כניסת השבת באופן שהתנור נכבה מאליו אחר כניסת השבת, [כל שיש שיעור זמן קודם השבת שיהיה כעין קרום של שכבה דקה אפויה על גבי החלות, דהיינו שהחלק החיצוני יתחיל טיפה להיאפות קודם השבת], אלא שבגדר עיצה טובה יש להימנע מזה, מחשש שמא בסוף ישכחו להכניס את החלות לתנור עד שתיכנס שבת ממש, ואזי יתקיים בו ומי שלא טרח בערב שבת מה יאכל בשבת. וכמו כן כדי שלא יבוא לפתוח את התנור ולסוגרו באמצע פעולתו, שאם יפתח את התנור אחר כניסת השבת לא יסגרנו בחזרה כל זמן שהחלות בתוכו והוא פועל, משום שבסגירת התנור שנית אחר כניסת השבת הרי הוא ממהר את האפייה בשבת ואסור. אולם מצד ההלכה מותר להכניס את החלות לתוך התנור כמה דקות קודם כניסת השבת וכאמור.

עבור לתוכן העמוד