מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - סיר שבישלו בו באיסור בשבת

שאלה: סיר שבישלו בו בשבת באיסור, האם אחר השבת מותר להשתמש בסיר כמו שהוא, או שמא צריך להגעילו תחילה במים רותחים, כדין כלי שבלע דבר אסור, שמגעילים אותו במים רותחים, כדי שיפלוט את טעם האיסור שבלע?

 

תשובה: נחלקו רבותינו הפוסקים אודות הסיר שבישלו בו בשבת באיסור, אם צריך הגעלה אחר השבת, כדי שיהיה מותר לבשל בו תבשילים אחרים או לא. והעיקר להלכה שיש לסמוך על הפוסקים שסוברים שמותר להשתמש בסיר ובכלי הבישול הנלווים גם בלי הגעלה, וזה לא נחשב כמו סיר שבלע מאכל אסור, ומכל מקום אם ירצה ממידת חסידות להגעיל את הסיר ברותחין אחר השבת, כדי לצאת ידי כל השיטות, תבוא עליו ברכה. ואם בישלו בסיר בשבת בהיתר, כגון שבישלו בו לצורך חולה שיש בו סכנה חס ושלום וכיוצא בזה, לכולי עלמא הסיר מותר בשימוש גם אחר השבת לכתחילה, ואין צריך להכשירו תחילה.

עבור לתוכן העמוד