מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - תבשיל שבושל בשבת בהיתר

שאלה: אם בישלו בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה, האם מותר לאדם בריא לאכול מתבשילים אלו בשבת, שהרי נעשו בהיתר לצורך חולה שיש בו סכנה, או שמא הואיל והותר להכינם דוקא בשביל החולה, לא יוכל הבריא ליהנות מהם בשבת?

 

תשובה: אם בישלו בשבת קודש בעבור חולה שיש בו סכנה, הגם שבישלו בהיתר, שהרי מצוה לחלל את השבת על מי שיש לו חולי של סכנה חס ושלום, כדי להצילו, מכל מקום תיקנו חכמינו הקדושים שהבריא לא יאכל בשבת קודש, מהאוכל שנשאר מהתבשיל שהתבשל לצורך החולה, והטעם, משום גזירה שמא ירבה בשביל הבריא. ואולם במוצאי שבת מותר לבריא תיכף ומיד לאכול את האוכל שהתבשל בשבת, ואין בו איסור משום בישולי גויים, כאמור.

עבור לתוכן העמוד