מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - תבשילים שהיתבשלו בשבת ע"י תיקון החשמל אחר השבת

שאלה: אם אירעה הפסקת חשמל אחר כניסת השבת, וכעבור חצי שעה או יותר חזרה הספקת החשמל, האם מותר לאכול מהתבשילים הנמצאים על הפלאטה, או שמא הואיל והחשמל חזר על ידי פעולות הכרוכות בחילול שבת של עובדים שתיקנו את החשמל, יש לאסור ליהנות מהתבשילים בשבת?

 

תשובה: תבשילים המונחים על פלאטה חשמלית קודם כניסת השבת, ואירעה הפסקת חשמל בשבת, וכעבור חצי שעה או יותר חזר החשמל, וחזרת החשמל נעשתה באיסור של חילול שבת על ידי תיקון התקלה בשבת על ידי יהודי, יש אומרים שאסור לאכול מהתבשילים ההם בשבת, אולם להלכה למעשה יש להקל, אם הפסקת החשמל הייתה בשכונה גדולה, שסביר להניח שיש שם תינוקות, וכמו כן יתכן שיש שם חולים, שאצלם הצורך בחשמל עלול להיות פיקוח נפש, שהרי יתכן שיצטרכו למכשיר אינהלציה וכד', והואיל וכן, הרי תיקון החשמל נעשה בהיתר, וממילא מותר גם לבריאים.

 

ועל אחת כמה וכמה כאשר לא ידוע לנו מי תיקן אם החשמל, שאזי יש מקום להתיר את התבשילים לכתחילה ממש, כי אולי התקלה בזרם החשמל תוקנה על ידי גוי, והואיל שזה נעשה לצורך רבים ולצורך תינוקות ולכבוד עונג שבת, בוודאי שמותר. וכל שכן כאשר לא ידוע לנו מקור התקלה, שבכלל יתכן שהחשמל חזר לבד, בכך שהופחת עומס החשמל לכמה דקות, כמו שמצוי בדרך כלל בהפסקות חשמל קצרות עד חצי שעה שפעמים רבות החשמל מתנתק לבד, וחוזר לבד. אולם גם בלי כל הצירופים הללו, יש להקל בזה כאמור, שהואיל ומדובר בשכונה גדולה, בוודאי שהספקת זרם החשמל היא דבר הנצרך וחיוני ביותר לתינוקות וכיוצא בזה, עד כדי הצלת נפשות ממש, וכגון שיתכן שזקוקים למכשירי חשמל כגון אינהלציה וכאמור.

עבור לתוכן העמוד