מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - תבשיל שהונח בבין השמשות

שאלה: מי שנזכר אחר כניסת השבת בבין השמשות שלא חיבר את הפלאטה של שבת לחשמל, וטעה וחיבר את הפלאטה בבין השמשות של כניסת השבת, אחר ששקעה החמה ונכנסה השבת קודם צאת הכוכבים. וכמו כן מי שטעה והניח דבר חי שלא התבשל כלל, על הפלאטה של שבת, בבין השמשות של ערב שבת, האם מותר לאכול מתבשיל זה בשבת?

 

תשובה: הגם שאסור היה לחבר את הפלאטה אחר שקיעת החמה ביום שישי, שהוא זמן בין השמשות, וכמו כן היה אסור להניח תבשיל חי שלא מבושל על הפלאטה אחר שקיעת החמה, בכל זאת אם עבר וחיבר את הפלאטה, התבשילים שהונחו עליה מותרים באכילה בשבת, וכן התבשילים החיים שהונחו על הפלאטה אחר שקיעת החמה קודם צאת הכוכבים מותרים באכילה בשבת.

 

והטעם, שאף על פי שמי שחיבר את הפלאטה לחשמל, או שהניח תבשילים חיים על הפלאטה אחר השקיעה, עשה איסור, וזה ספק איסור תורה, מכל מקום הואיל ומאכלים שהתבשלו בשבת קודש באיסור, אינם אסורים באכילה בשבת אלא מדרבנן, כאן שיש ספק אם בפועל נעשה איסור או לא, שהרי בין השמשות הוא ספק יום ספק לילה, הרי זה ספק דרבנן, ויש להקל לאכול ממאכלים אלו בשבת.  

עבור לתוכן העמוד