מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - בישול בתולדת האש

שאלה: משטח ברזל שהיה מונח על האש או בסמוך לאש, והתחמם מאד מכח האש, וכעת נמצא מחוץ לאש, האם מותר בשבת לבשל על גביו דבר מאכל, כגון לטגן על גביו ביצה, שהרי זה כבר לא מחובר לאש, או שמא אסור, משום שסוף סוף הברזל התחמם באופן ישיר מהאש, ונמצא מבשל בו בשבת?

 

תשובה: כשם שאסור בשבת לבשל באש, כך אסור לבשל בתולדות האש, ולכן אסור בשבת קודש לבשל על גבי ברזל רותח שהוא חם מכח האש, אף על פי שברגע זה אינו נוגע באש.

 

ומטעם זה אם נפסק בשבת זרם החשמל מהפלאטה החשמלית של שבת, ועדיין היא רותחת מאוד, אין להניח על גבה דבר שאינו מבושל כדי שיתבשל בשבת, אם אפשר שיתבשל שם, שכאמור, כשם שלא מבשלים בשבת באש כך אסור לבשל בתולדות האש. [וראה להלן אודות משטח של ברזל שהוא רותח מחום השמש].

 

ועל זה הדרך, אדם שביום שישי אחר הצהריים אפה לחם או צלה בשר על גחלים, וכיסה אותם באפר, או שחלק מהגחלים נעשו אפר, וכעת אין שם אש ממש, אולם הגחלים עדיין חמים מאוד, אסור להניח בתוכם בשבת דבר שאינו מבושל כלל ועיקר.

 

ואף על פי שכעת כבר אין שם אש, מכל מקום הואיל והגחלים והאפר חמים מכוח האש שהייתה שם, אסור בשבת קודש להניח עליהם דבר שעדין לא התבשל. [אך להניח קודם השבת, מותר בהתקיים התנאים הנכונים, כמבואר להלן וכן לעיל בסימן רנ"ג].

עבור לתוכן העמוד