מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - בישול בתולדת האש המשך

שאלה: בימות הקיץ החמים, במקומות שהחום מגיע לרמה גבוהה מאוד, כגון באזור מדבר סיני, שגם החול רותח ביותר, אם רוצה להטמין ביצה בתוך החול החם, ואחר שעה או יותר תהיה מוכנה.

 

וכמו כן אם רוצה להכין חביתה, על ידי שישבור את הביצה על גבי מכסה מנוע של רכב החונה בשמש, או לשבור ביצת תרנגולת על הכביש החם, האם מותר לעשות כן בשבת, שהרי אין כאן בישול באש ולא בתולדות האש, או שמא יש לאסור בכל אופן, שהרי סוף סוף בעצם יום השבת הוא מניח את הביצה להתבשל?

 

תשובה: תיקנו חכמינו הקדושים, שכשם שאסור בשבת לבשל בתולדות האש, כך לא יבשלו בתולדות השמש, שמא יטעו ויבואו לבשל בתולדות האש. ולכן אסור בשבת קודש להטמין ביצה בעפר רותח מחום השמש. וכמו כן אסור בשבת לשבור ביצה על גבי מכסה מנוע של רכב החונה בשמש, או על כביש חם מאוד, כדי שתיעשה חביתה, משום שאסור לבשל בשבת בתולדות החמה.

 

ואולם, מותר לבשל בשבת בשמש בעצמה ולא בתולדות השמש, דהיינו מותר לקחת כלי קר עם מים קרים ולהניחם בשמש עד שיתחממו, וכן, מותר לקחת ביצה ולשבור אותה על מכסה מנוע של רכב החונה במקום מוצל וקר, וידוע שהשמש עתידה להגיע לשם, ואז הביצה עתידה להתחמם. שהואיל וכעת הדבר עצמו קר, והוא עתיד להתחמם מחום השמש, אין איסור בדבר, שזה נקרא בישול בחמה עצמה ולא בתולדות חמה, ורק כאשר מניחים את המאכל על גבי דבר שכבר ברגע הנחת המאכל הוא רותח מחום השמש, יש בזה איסור מדרבנן משום תולדות חמה.

עבור לתוכן העמוד