מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - רדיאטור בשבת

שאלה: האם מותר בשבת קודש לפתוח את ברזי "הראדיאטור" של מתקני ההסקה שבתוך הדירה, או שמא יש לאסור מפני שהמים החמים שנכנסים לתוכו מחממים את המים הצוננים שהיו בתוכו מקודם?

 

תשובה: לכתחילה, טוב ממידת חסידות להימנע מלפתוח בשבת קודש את ברזי הראדיאטור, של מתקני ההסקה שנמצאים בדירה, מפני שכאמור, המים הנכנסים לתוך הראדיאטור מחממים את המים הצוננים שהיו בתוכו מקודם. ומכל מקום אין למחות בחזקה ביד הנוהגים בדבר היתר, משום שיש להם על מה לסמוך.

 

ואפילו לדעת המחמירים בזה, בכל זאת אם כבר פתחו את ברזי הראדיאטור בשבת, מותר ליהנות מהחום ההוא בשבת, הואיל ויש לצרף את דעת אותם מרבותינו הראשונים שוסברים שאין בישול אחר בישול גם בדבר לח, וכמו כן יש לומר שחימום המים הזורמים שם, נעשים בדרך פעולת גרמא, ובצירוף כמה טעמים נוספים.

עבור לתוכן העמוד