מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - בישול "בחמי טבריה"

שאלה: האם מותר בשבת להניח ביצה ב"חמי טבריה" כדי שתתבשל מחום המים, או שמא יש לאסור, שהגם שאין שם אש ממש, מכל מקום הרי הביצה מתבשלת?

 

תשובה: אסרו חכמים לבשל בשבת קודש גם בחמי טבריה, ואף על פי שמן התורה אין איסור בדבר, משום שחמי טבריה נקראים תולדות חמה ולא תולדות האש, ואין איסור מן התורה בבישול זה בשבת, מכל מקום רבנן תיקנו שלא לבשל במים ההם בשבת קודש.

עבור לתוכן העמוד