מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - בישול אחר בישול במיקרוגל

שאלה: תבשיל שהתבשל ביום שישי במיקרוגל, ולא התבשל ישירות באש או בתנור, האם מותר לחזור ולחממו בשבת על גבי הפלאטה החשמלית, או שמא הואיל ותבשיל זה מעולם לא התבשל באש או בתנור, אלא רק במקרוגל, שכדוע המקרוגל עצמו אינו חם בתוכו, לכן יהיה אסור לחזור ולחמם את התבשיל ההוא בשבת?

 

תשובה: תבשיל שהתבשל ביום שישי רק באמצעות מיקרוגל, נראה בסייעתא דשמיא שמותר בשבת לחזור ולחמם את התבשיל ההוא בפלאטה חשמלית. או על גבי אש מכוסה בפח, שהרי סוף סוף התבשיל כבר מבושל לגמרי, ומה לי אם נתבשל מעיקרא באש, מה לי נתבשל מעיקרא במיקרוגל, מכל מקום הואיל והוא מבושל אין לחוש. ומה שהחימום בפלאטה אפשר שבדקי - דקות הוא משנה קצת את מהות הבישול, אין בכך כלום, ובפרט לפי דעת מרן השולחן ערוך שכשם שאין בישול אחר בישול, כך אין בישול אחר אפייה או אחר צלייה, אף על פי שמהות בישול שונה לגמרי.

וגם למחמירים בזה מחמת שיש מרבותינו חכמי הדור שהסתפקו בזה, מכל מקום הדבר פשוט שאם כבר חיממו בשבת על גבי הפלאטה, את האוכל שהתבשל ביום שישי במיקרוגל מותר לאכלו בשבת לכתחילה. וכן אוכל שהתבשל ביום שישי רק מחום השמש, שהסתפקו הפוסקים או מותר לחזור ולחממו בשבת על גבי הפלאטה, אם עברו וחיממו אותו בשבת, מותר לאכלו אפילו בשבת.

עבור לתוכן העמוד