מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - החזרת מרק חם

שאלה: אם הורידו את המרק מעל גבי הפלאטה כדי למזוג ממנו, האם מותר להחזירו בחזרה לפלאטה כשהוא עדיין חם, או שמא הואיל והורידו אותו, שוב אין להחזירו?

 

תשובה: אם הורידו את המרק כדי למזוג ממנו, מותר להחזירו בחזרה לפלאטה, כל זמן שהוא חם עדיין בחום שהיד סולדת בו.

ואפילו אם יש ספק אם עדיין הוא חם בחום שהיד סולדת בו או לא, מותר להחזירו בשבת, הואיל ויש בזה ספק ספיקא, ולכן אפילו אם הוא חם רק כארבעים או ארבעים וחמש מעלות חום יש להקל להחזירו, הואיל ויש אומרים שכבר בדרגת חום כזו הרי זה נחשב יד סולדת בו.

ואפילו אם לא היה בדעתו להחזירו לפלאטה בשעה שהורידו אותו מעל גבי הפלאטה מותר להחזירו כל זמן שהיד סולדת בו. ואחינו האשכנזים מקלים להחזיר את המרק כל עוד שהוא חם אפילו קצת מאוד, אולם הם מחמירים בדבר אחר, והוא, שבזמן שמורידים את המרק מעל גבי הפלאטה, לשיטתם צריך שיהיה בדעתו לחזור ולהניחו על גבי הפלאטה.

עבור לתוכן העמוד