מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - בישול על ידי גרמא

שאלה: מי שרוצה לחמם מרק קר בשבת, עד שיגיע להיות רותח, האם מותר מיום שישי לחבר את הפלאטה החשמלית לשעון שבת, שיכבה את הפלאטה בשעה מסויימת, ובעוד הפלאטה כבויה יניח על גבה את סיר המרק הקר, וכעבור רבע שעה או חצי שעה הפלאטה תידלק מאליה על ידי השעון שבת, או שמא גם בזה יש חשש משום בישול?

 

תשובה: מותר לאדם לכוין "שעון שבת" מיום שישי, שיכבה את הפלאטה אחר סעודה שניה, ויחזור וידליקנה למשל בשעה ארבע אחר הצהריים, וכבר בשעה רבע לארבע, יניח את סיר המרק על גבי הפלאטה בעודה כבויה, וכעבור כמה דקות הפלאטה תידלוק מאליה על ידי השעון שבת המכוון מיום שישי, שהואיל ואין זה אלא רק גרמא בדבר, שדעת רבים מהפוסקים הראשונים והאחרונים שמותר, יש להתיר.

וזה בצירוף דעת רבותינו הפוסקים שכתבו שאין בישול אחר בישול גם בלח, ועל צבאם הרמב"ם הרשב"א והר"ן.

עבור לתוכן העמוד