מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - חימום שומן שנקרש

שאלה: דגים עופות ובשר שהרוטב שלהם נקרש מחמת הקור ונעשה כמו ג'לי, כמו שמצוי בתבשילים מעין אלו שהיו מונחים במקרר, או שהיו בחוץ כמה שעות, האם מותר לחזור ולחממם בשבת, אף על פי שכתוצאה מהחימום, השומן יימס ויחזור להיות כמים, או שמא אין לחממם בשבת, שמא יהיה בזה חשש איסור משום "נולד", שהרי הוא היה רוטב מוצק, ואחר כך נהיה נוזל?

 

תשובה: מותר לחמם תבשילים שיש בהם רוטב, גם באופן שהרוטב שבהם נקרש, כמו שמצוי ברוטב של דגים ועופות ובשר ששהו כמה שעות חוץ לפלאטה, או שהיו מונחים בתוך המקרר, והרוטב נקרש ונעשה כמו "ג'לי", מותר בשבת קודש להניחו על גבי הפלאטה, וחוזר ומתחמם וימס עד שיהיה נעשה כמים, ויתחמם עד שיהיה רותח, ולהלכה אין שום נדנוד איסור בדבר.

 

והגם שכמה מחכמי אשכנז חששו בזה משום "נולד" ורצו לדמות את זה לריסוק שלג וברד בשבת שאסור לרסקן, להלכה אין בזה חשש "נולד" משום שכבר הרוטב הזה נוזלי כמים, וכאמור מותר להניח בשבת את התבשיל להתחמם גם כאשר הרוטב שבו נקרש.

עבור לתוכן העמוד