מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - הוספת מים חמים לתבשיל בשבת

שאלה: מי שקם בשבת בבוקר וראה שהמים שבסיר החמין נגמרים, או שבליל שבת אחרי סעודה ראשונה הבחין שיש מעט מים בחמין, והוא יודע שכמות מים זו לא תספיק עד שבת בבוקר, האם מותר להוסיף מים רותחים לתוך החמין בשבת קודש, כדי שלא ישרף, או שמא יש לחוש בזה לאיסור בישול?

 

תשובה: השכים בשבת בבוקר וראה שהמים שבסיר החמין נגמרים, או שבליל שבת אחרי סעודה ראשונה הבחין שיש מעט מים בחמין, ומעריך בדעתו שכמות מים זו לא תספיק עד שבת בבוקר, ורוצה להוסיף מים רותחים לתוך סיר החמין בשבת, נחלקו בזה רבותינו הפוסקים, יש אוסרים ויש מתירים לכתחילה, ושניהם נשענים על דקדוק בלשון מרן השולחן ערוך.

 

והעיקר להלכה בסייעתא דשמיא שהמיקלים בזה להוסיף מים רותחים לתוך סיר החמין, יש להם על מה לסמוך אפילו לכתחילה.

 

והנמנעים מזה ממידת חסידות, תבוא עליהם ברכה. ועל כל פנים, גם המחמירים שלא להוסיף מים רותחים בשבת לתוך סיר החמין, אם כבר עברו והוסיפו מים רותחים לתוך סיר החמין בשבת, מותר לכתחילה לאכול מהחמין, שכל החומרא הזו היא רק לכתחילה, אך בדיעבד שכבר הוסיפו מים רותחים לתוכו, אין להחמיר בזה כלל, ומותר לאכול מהחמין ההוא בשבת בשמחה ובטוב לבב. ואין לעורר מחלוקת בעבור זה חס ושלום.

 

ועיצה טובה יש למי שרוצה להוסיף מים רותחים לתוך סיר החמין, ורוצה לצאת ידי כל השיטות, יעשה באופן הזה, יקח את סיר החמין ויחזיק אותו מתחת לברז של המיחם, צמוד למיחם, באופן שהברז של המיחם יהיה בתוך חלל סיר החמין, ואז הוא בעצמו או אדם אחר יפתחו את ברז המיחם, וייצקו מים רותחים מן המיחם לתוך החמין.

 

ובאופן הזה הרי הוא מוציא מים רותחים מכלי ראשון, ועוברים לתוך כלי ראשון בלי ריווח אוויר ביניהם, ובזה נראה בסייעתא דשמיא שיוצא ידי כל השיטות. כיוצא בדבר, ביום שישי מבעוד יום מותר לכתחילה למלאות שקית מים, ולהניח אותה בתוך סיר החמין, ואם בשבת קודש רואה שחסרים מים בחמין, יעשה חור בשקית שבלאו הכי היא בתוך סיר החמין שהוא כלי הראשון, ויצאו המים מהשקית לתוך החמין.

עבור לתוכן העמוד