מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - בישול במלאכה שאינה צריכה לגופה

שאלה: מיחם חשמלי, שהתמעטו המים בתוכו בשבת, ורואה שעומדים להסתיים, וחושש שמא ישרף גוף החימום, וכיוצא בזה, האם מותר לשפוך קצת מים לתוך המיחם רק כדי שלא ישרף?

 

תשובה: מיחם שעומדים המים שבתוכו להסתיים, אסור לשפוך לתוכו מים קרים כדי להציל את המיחם שלא ישרף, משום שבזה הוא מבשל את המים הללו. ואף על פי שאינו צריך לבישול המים הללו, אלא הוא רק רוצה שהמיחם לא ישרף, מכל מקום יש בזה איסור דרבנן על כל פנים שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואסור מדרבנן לעשותה בשבת.

 

ובדרך כלל בזמן הזה, רוב המיחמים החשמליים פועלים במנגנון מיוחד שכאשר המים מתרוקנים, ויורדים מתחת לגובה גוף החימום, המיחם מפסיק לפעול, וזהו דבר טוב ומועיל. ואם יש באיזור מיחם אחר מלא מים רותחים, ורוצה לקחת ממנו מים בכלי, ותיכף לשפות אותם אל המיחם שעומד להתרוקן, כדי להציל את המיחם, יש לו על מה לסמוך.

 

וממידת חסידות טוב לשים את המים החמים בתוך המיחם ההוא, בכוונה שלא להשתמש בהם בשבת, ומכל מקום אם רוצה לשתות מהם בשבת על ידי שיכין מהם תה או קפה וכיוצא בזה, הרשות בידו.

 

ומכל מקום, אם חושש חס ושלום שמא עלולים לבוא חלילה לידי סכנה וכד', מותר לנתק את זרם החשמל על ידי הוצאת כבל החשמל מהשקע שבקיר, ואם יכול להוציאו בשינוי תבא עליו ברכה.

 

ואם יש שם נכרי, ואפשר בקלות להביא ואתו ולומר לו להוציא את השקע הנה מה טוב, אך אם אין שם נכרי, וחושש אפילו חשש קל לסכנה חס ושלום, יוציא את תקע החשמל משקע החשמל שבקיר בשינוי, דהיינו כלאחר יד וכיוצא בזה.

עבור לתוכן העמוד