מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - מגיס בשבת

שאלה: כשרוצים בשבת קודש למזוג אוכל לתוך צלחת, האם מותר למזוג מתוך הסיר אפילו בזמן שעדיין הוא מונח על גבי הפלאטה, או שמא אין למזוג מן הסיר אלא רק אחר שיורידו את הסיר מעל גבי הפלאטה?

 

תשובה: מותר למזוג אוכל מן הסיר גם כאשר הסיר מונח על הפלאטה, ואין לחוש בזה לאיסור "מגיס" [איסור "מגיס" עניינו, שמערבב את האוכל ומעבירו מצד לצד בתוך הסיר, ובכך הוא ממהר את בישולו].

 

משום שהאוכל מבושל כבר כל צורכו, באופן שראוי לאכילה לכתחילה. ובאופן זה שהתבשיל מבושל כל צורכו, יש להקל להכניס מצקת או כף לתוך הסיר להוציא משם אוכל, אפילו כאשר הסיר מונח ישירות על גבי האש, בלי פלאטה.

 

ברם, אם המאכל עדיין אינו מבושל כראוי, אסור למזוג מתוכו אוכל בשבת כל זמן שהסיר רותח, אפילו אחר שהורידו אותו מעל גבי האש, ועדיין הוא רותח לא ימזוג ממנו עד שיתקרר מעט, באופן שלא תהיה היד סולדת בו, כלומר שיתקרר קצת ויגיע לדרגת חום שבני אדם לא נמנעים לאכול אותו קצת מחמת חומו. שהרי כלי ראשון הוא מבשל אפילו אחר שהורידוהו מעל גבי האש כל זמן שהוא רותח.

 

וכאמור כל זה דוקא במאכל שאינו מבשול כראוי, אך במארכל שכבר התבשל כראוי, אין בזה שום חשש.

עבור לתוכן העמוד