מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - בישול אחר בישול "בביצה רכה".

שאלה: "ביצה רכה", שהתבשלה ביום שישי, והרי היא ראויה לאכילה בתורת "ביצה רכה" שהחלמון שבתוכה [העיגול הצהוב] קצת נוזלי, האם מותר בשבת קודש להניחה בתוך מים רותחים לחממה, אף על פי שבכך הביצה תתקשה יותר, או שמא יש איסור בזה משום המשך הבישול של הביצה?

 

תשובה: העיקר להלכה בסייעתא דשמיא שגם "ביצה רכה" נחשבת מבושלת כל צורכה, כי הרי נחשבת מבושלת לכתחילה, רק שיש אוהבים את את הביצה כשהיא רכה ויש אוהבים לאכול את הביצה כשהיא קשה, אך בכל אופן הואיל והתבשלה כבר נחשבת מבושלת כל צורכה, ולכן מותר בשבת לחזור ולהניחה בתוך מים רותחים או בתוך סיר החמין המונח על גבי הפלאטה החשמלית אף על פי שבכך היא תתקשה יותר, ותיעשה ביצה קשה. אולם הדבר פשוט שאסור לבשל בשבת ביצה שלא התבשלה כלל קודם לכן, שהרי אסור לבשל בשבת.

עבור לתוכן העמוד