מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - בישול אחר בישול.

שאלה: אם נשארו חתיכות עוף ובשר מסעודה ראשונה בליל שבת קודש, האם מותר להכניסם לתוך סיר החמין המונח על גבי הפלאטה, כדי שבשבת בבוקר יאכלו אותם עם החמין, או שמא הואיל והטעם של העוף והבשר משתנה על ידי הכנסתו לחמין הרי זה כאילו ממשיך את בישולו, ואסור?

 

תשובה: מצד ההלכה מותר להכניס את הבשר והעוף שנשארו מסעודה ראשונה של ליל שבת, לתוך סיר החמין, כדי שבשבת בבוקר יאכלו אותם בחמין, ובפרט אם יודע שיהיו אורחים בסעודה שניה של שבת, ורוצה שיהיה בשר בשפע, מותר לכתחילה.

 

ואף על פי שהעוף נימוח יותר על ידי הימצאותו בתוך סיר החמין, וכמו כן טעמו נהיה שונה ממה שהיה, אין איסור בדבר, הואיל והוא כבר מבישול כל צורכו.

 

וכמו כן אין לחוש בזה משום "שנראה כמבשל", כי הרי זה על פלאטה חשמלית, או על פלאטה על הגאז, ואין דרך רוב העולם לבשל על פלאטה, ולכן אין בזה משום מיחזי כמבשל.

 

אלא שעל כל פנים, בעופות, עדיף יותר לשמור אותם במקרר עד שבת בבוקר, ובבוקר להכניס אותם לתוך סיר החמין. והטעם, שהואיל ויש להם עצמות שעדיין הם קשים, אם מכניס את העופות עם העצמות לתוך הסיר בליל שבת, נמצא שעד הבוקר העצמות יתרככו ויתבשלו יותר. ואולם מצד ההלכה אין איסור בדבר, הואיל ומעיקרא אין דעתו על העצמות אלא על העופות עצמם, וכמו כן העצמות מבושלים באופן חלקי כבר מליל שבת, בכל זאת ממידת חסידות טוב ליתנם בתוך סיר החמין רק בשבת בבוקר.

 

ואולם מעיקר ההלכה מותר ליתנם בחמין כבר בערב. ובפרט בשר שאין בו עצמות שמותר לכתחילה ליתנו בתוך סיר החמין כבר בערב.

עבור לתוכן העמוד