מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - בישול אחר בישול

שאלה: בזמן שמסירים את המכסה מעל הסיר הרותח, לפעמים מטפטפים טיפות מים שהאדים שבמכסה, לתוך הסיר הרותח, האם זה מותר, או שמא יש לחוש בזה לאיסור בישול כלפי אותם טיפות?

 

תשובה: כאשר מסירים את המכסה שעל הסיר הרותח, אם נטפו כמה טיפות מהאדים הרותחים לתוך הסיר, אין בזה שום חשש איסור, שהרי טיפות אלו כבר מבושלות, ובדרך כלל עדיין הם חמות מאד, ויתכן שהם חמות עוד בחום שהיד סולדת בו. וכמו כן אינו מתכוין לבשל טיפות אלו, וכן אינו צריך להם כלל ועיקר, והרי זה בבחינת מלאכה שאינה צריכה לגופה, וכאמור בצירוף דעת הראשונים שאין בישול אחר בישול אפילו בלח, הרי טיפות אלו כבר עברו בישול, אין להחמיר בזה כלל. והנח להם לישראל.

עבור לתוכן העמוד