מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - בישול אחר בישול אורז מבושל להכניסו לחמין

שאלה: אורז שנשאר מסעודה ראשונה של שבת קודש, האם מותר ליתנו לתוך סיר החמין כשהוא בתוך שקית ניילון, כדי שלא יתערבב עם כל החמין, או שמא יש לאסור ליתנו לסיר החמין כשהוא בתוך שקית משום הטמנה?

 

תשובה: מותר לתת את האורז לתוך סיר החמין בליל שבת אחר הסעודה, כדי לאוכלו בסעודה שניה של שבת יחד עם החמין, ואין איסור בדבר משום בישול, שהרי האורז כבר מבושל כל צורכו, ואין איסור של בישול אחר בישול. וכמו כן אין איסור משום הטמנה, הואיל ואין הטמנה באוכלין, דהיינו אין איסור הטמנה כשמכניסים את האוכל המוטמן לתוך סיר אוכל רותח. ויש מדקדקים ממידת חסידות לעשות חור קטן בשקית של האורז, ובזה כל התבשיל נחשב אחד ממש, אולם מצד ההלכה מותר להכניס את שקית האורז לתוך סיר החמין גם כאשר היא שלימה.

עבור לתוכן העמוד