מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - הכנת תה בשבת כיצד?

שו"ת מאת הרב חיים יוסף אברג'ל שליט"א מתוך ספרו "שבת המלכה"

 

שאלה: כיצד הדרך הנכונה ביותר להכין כוס תה בשבת קודש?  והאם מותר לערות מים רותחים ישירות מהמיחם על גבי שקית התה או על גבי העלים?

 

תשובה: לכתחילה טוב להשתדל להכין מיום שישי קומקום עם תמצית תה מרוכזת מאוד, על ידי שנותנים בתוכה כמה תמציות תה ומערבבים בחוזק, ומניחים את הקומקום הנז' על גבי המיחם, ותמיד כשרוצים להכין בשבת קודש כוס תה, מוזגים מעט מהתמצית לתוך כוס ריקה או לתוך כוס עם מים רותחים, ותיכף מחזירים את הקומקום למקומו על גבי המיחם, וזו הדרך הטובה ביותר, וכן פשט המנהג בכל מקום.

 

ואולם, לכתחילה אין לערות מים רותחים מהמיחם ישירות על גבי שקיקיות התה הקטנות או על גבי העלים המיובשים, הואיל והתה אינו עובר תהליך של בישול בייצור שלו אלא רק תהליך של ייבוש. ויש לחוש שעל ידי עירוי מים רותחים ישירות מהמיחם על שקיקי התה או על גבי העלים, גורם בזה לבישולם.

 

וכמו כן, ממידת חסידות, טוב ונכון להימנע מלערות מים רותחים על גבי עלי התה אפילו מכלי שני, הואיל ויש לחוש שהתה נקרא "קלי הבישול", דהיינו שהוא מהדברים שמתבשלים בקלות ממש, ולכן אפילו בכלי שני נכון שלא להניחם, אף על פי שבדרך כלל כלי שני אינו מבשל, מכל מקום בדברים שהם מקלי הבישול יש להחמיר אפילו בכלי שני, וכאמור יש לחוש שאולי התה נקרא קלי הבישול.

 

ולכן אם לא הכין תמצית תה בקומקום מיום שישי, ישפוך מים רותחים מכלי שני על תמצית תה שנמצאת בכלי שלישי, דהיינו המיחם נחשב כלי ראשון, ימלא ממנו מים רותחים בכוס או בקומקום, וזה נחשב כלי שני. ויניח את תמצית התה [שקיקי התה] בכוס, וישפוך לתוך הכוס את המים הרותחים על גבי התמצית, וזה מותר לכתחילה לכל השיטות, שעירוי מכלי שני מותר.

 

ומכל מקום, מי שטעה והכין בשבת קודש תה באופן רגיל, על ידי ששפך מים רותחים לתוך הכוס שיש בה תמצית תה הנקראת "תיון", מותר לשתות את התה ההוא בשבת קודש, ואין צורך להחמיר בזה, הואיל ויש כמה צירופים בדבר להקל. וכל שכן אם אחר שמזג את המים הרותחים לתוך הכוס, רק אז נתן את התמצית בתוכו, שמותר לשתות את התה הזה בשבת, ואין לחוש כלל, שהרי אפילו לכתחילה היה לו על מה לסמוך לעשות כן, ורק כדי לצאת ידי כל השיטות, נכון יותר למזוג מים רותחים מתוך כלי שני על תמצית תה,"תיון", שנמצא בתוך כלי שלישי.

עבור לתוכן העמוד