מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - איסור הנאה ממעשה שבת

שו"ת מאת הרב חיים יוסף אברג'ל שליט"א מתוך ספרו "שבת המלכה"

 

שאלה: אם טעו והכינו תה בשבת מתמצית תה רגילה (שקיקי תה), ישירות בעירוי של מים רותחים מהמיחם לתוך הכוס כאשר שקית התמצית בתוך הכוס, האם מותר לשתות את התה הזה בשבת, או שמא הואיל וספק אם נעשה בזה איסור אין לשתותו בשבת?

 

תשובה: טעו והכינו תה בשבת ישירות בעירוי מים רותחים מהמיחם על שקית תמצית שבתוך הכוס, מותר לשתות את התה בשבת. הואיל ולא ברור שהתה נחשב קלי הבישול אלא זה רק חשש שנחשב קלי הבישול. ועוד, שיש מעלי התה שעוברים ייבוש מסויים בחום, ויש אומרים שזה נחשב כמו שהם כבר התבשלו, ואף על פי שאין הלכה כן, מכל מקום הרי זה ראוי להצטרף לסניף להקל. ועוד יש אומרים שהואיל ועירוי מים רותחים מכלי ראשון מבשל שכבה דקה מאוד, שכבה שאפשר לקלוף אותה, וזה הנקרא "כדי קליפה", אפשר שהמים הרותחים בישלו את השקיק תה עצמו, והשקיק נחשב הקליפה, וממילא התה עצמו אל התבשל כל כך.

 

ובפרט שיש אומרים שעירוי מכלי ראשון נחשב ככלי שני, ואף על פי שלהלכה עירוי מכלי ראשון הוא חם יותר בכלי שני, בכל אופן בצירוף כל האמור, אם טעו והכינו תה בשבת קודש על ידי תמצית רגילה, מותר לשתות את התה ההוא בשבת קודש, אלא שיש ללמד בדרכי נועם שלהבא יכינו תמצית מים שישי בקומקום, ואם לא הכינו, יערו מים רותחים מכלי שני על שקיק תה הנמצא בכלי שלישי כאמור.

עבור לתוכן העמוד