מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - בישול באוכל מוכן

שו"ת מאת הרב חיים יוסף אברג'ל שליט"א מתוך ספרו "שבת המלכה"

 

שאלה: האם מותר להניח קציצת "טבעול" או נקניק טבעול, על מכסה של סיר בשבת כדי לחממה, או שמא יש בזה חשש משום בישול?

 

תשובה: קציצות טבעול בדרך כלל מוכנות כל צורכן, והחימום לא ממשיך בהם שום בישול. והעד לדבר, שאם יניח אדם קציצת טבעול כמה שעות בצלחת, ונמצאת מופשרת לגמרי, הרי היא ראוייה לאכילה לכתחילה, ונמצא שהחימום הוא רק מזרז את ההפשרה אך אינו גורם בישול, ולכן מותר בשבת קודש להניחה על גבי המיחם או סיר החמין וכיוצא בזה.

 

ואולם קציצות ושניצלים מהסוג הזה, שהם עדיין לא מבושלים במאת האחוזים, והחימום משלים את בישולם, אסור לחממם בשבת קודש, שהרי הוא גומר את בישולם בשבת קודש, ואסור. ומכל מקום אם טעו וכבר הניחו שניצלים וקציצות אלו על המיחם והתחממו, ובכך הושלם בישולם, בדיעבד מותר לאכול מהם בשבת קודש, מאחר שכבר היו מבושלות יותר בכדי מאכל בן דרוסאי קודם השבת.

עבור לתוכן העמוד