מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

אהבת ישראל

בס"ד

נמצאים אנו בתקופה מיוחדת שנקראת "שלושת השבועות" תקופה שהתחילה מי"ז תמוז ותימשך עד לט' באב, זמן זה מסוגל מאוד להרבות אהבת ישראל בקרב העם.

לכן אנו מקדישים את עצות הרב לנושא של מצות "אהבת ישראל" במשנתו של מורנו הרב שליט"א.

 

"ואהבת לרעך כמוך" - זה כלל גדול בתורה

 

אמרו חז"ל (ירושלמי ברכות פ"ט, ה"א): "כשם שאין פרצופין דומין זה לזה כך אין דעתן דומה זה לזה". וכוונת רבותינו הקדושים לרמוז בזה שכמו שהעובדה שפרצופו של הזולת אינו דומה לשלך אינה גורמת לך להפריד את האחדות שביניכם, כך גם העובדה שדעתו אינה דומה לדעתך והוא חושב אחרת ממך אינה צריכה לגרום למחלוקת ביניכם, אלא עליך לכבד ולאהוב כל אדם באשר הוא, ולהשתדל להתאחד עם כל אחד ואחד מישראל.

עבור לתוכן העמוד