מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

אהבת ישראל

בס"ד

 

נמצאים אנו בתקופה מיוחדת שנקראת "שלושת השבועות" תקופה שהתחילה מי"ז תמוז ותימשך עד לט' באב, זמן זה מסוגל מאוד להרבות אהבת ישראל בקרב העם.

 

לכן אנו מקדישים את עצות הרב לנושא של מצות "אהבת ישראל" במשנתו של מורנו הרב שליט"א.

 

"ואהבת לרעך כמוך" - זה כלל גדול בתורה

 

בבוא האדם לקיים מצוה, ללמוד תורה, להתפלל וכו' הרי הוא כמעלה קרבן לה', ותחילת הקרבת הקרבן היא על ידי שחיטתו. וכמו שלענין שחיטה, אם יש בסכין השחיטה פגימה כלשהי הבהמה ששוחטים בסכין זו היא נבלה וטריפה ואסור לאכול אותה וכן היא פסולה להקרב על גבי מזבח ה', כך גם בעבודת ה', אם יש לאדם שנאה כלשהי לזולת וקל בעיניו לזלזל בו ולגרום לו צער, כל עבודתו הרוחנית נשחטת בסכין פסולה ונעשית בבחינת נבלה וטרפה, ומשליכים אותה מלפני הקב"ה אל מקום הקליפות, בבחינת מה שנאמר: "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אותו" (שמות כב, ל).

עבור לתוכן העמוד