מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

אהבת ישראל

בס"ד

 

נמצאים אנו בתקופה מיוחדת שנקראת "שלושת השבועות" תקופה שהתחילה מי"ז תמוז ותימשך עד לט' באב, זמן זה מסוגל מאוד להרבות אהבת ישראל בקרב העם.

 

לכן אנו מקדישים את עצות הרב לנושא של מצות "אהבת ישראל" במשנתו של מורנו הרב שליט"א.

 

"ואהבת לרעך כמוך" - זה כלל גדול בתורה

 

ישנם הרבה אנשים שהם למדנים, צדיקים, חסידים וכו' וכו' ובכל זאת תורתם ומצוותיהם הם בבחינת נבלה וטרפה, מכיון שאין להם אהבת ישראל והרי הם כשוחטים את קרבנם בסכין פגומה. ואם הם מלמדים את תורתם ברבים הרי הם גם כמאכילים את עם ישראל נבלות וטריפות. ולכן כשהצדיקים האמיתיים באים לקיים מצוה כלשהי, קודם לכן הם מקבלים עליהם את מצות "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח), כי שוחט הבא לשחוט בהמה או עוף ראשית כל עליו לבדוק שהסכין שבידו אינה פגומה, והרי בדיקת הסכין ברוחניות היינו לבדוק שהוא שלם באהבת ישראל.

עבור לתוכן העמוד