מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

אהבת ישראל

בס"ד

 

נמצאים אנו בתקופה מיוחדת שנקראת "שלושת השבועות" תקופה שהתחילה מי"ז תמוז ותימשך עד לט' באב, זמן זה מסוגל מאוד להרבות אהבת ישראל בקרב העם.

 

לכן אנו מקדישים את עצות הרב לנושא של מצות "אהבת ישראל" במשנתו של מורנו הרב שליט"א.

 

"ואהבת לרעך כמוך" - זה כלל גדול בתורה

 

מפורסם המעשה המסופר בגמרא (שבת לא, א) על אותו נכרי שבא לפני שמאי הזקן ואמר לו: גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. שמאי לא יכל לסבול את חוצפתו וזלזולו בתורה ולכן דחפו החוצה באמת הבנין שבידו. לאחר מכן בא הנכרי לפני הלל הזקן, והוא בענוותו ושפלות רוחו הסכים לגיירו. וכיצד תימצת לו הלל את כל התורה כולה במשפט אחד? הוא אמר לו: "מה ששנאוי עליך לחברך לא תעשה - זו היא כל התורה כולה". העומק שבדברי הלל הוא, שכאשר אדם עושה לזולתו מה שלא היה רוצה שיעשו לו וגורם לו צער, הרי זה שקול כביטול כל מצוות התורה כולה. ומאידך, מי שזהיר ביותר בדבר זה ועושה הכל שלא לגרום צער לשום אדם מישראל, מעלה עליו הקב"ה כאילו קיים את כל התורה כולה.

עבור לתוכן העמוד