מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

אהבת ישראל

בס"ד

 

נמצאים אנו בתקופה מיוחדת שנקראת "שלושת השבועות" תקופה שהתחילה מי"ז תמוז ותימשך עד לט' באב, זמן זה מסוגל מאוד להרבות אהבת ישראל בקרב העם.

 

לכן אנו מקדישים את עצות הרב לנושא של מצות "אהבת ישראל" במשנתו של מורנו הרב שליט"א.

 

"ואהבת לרעך כמוך" - זה כלל גדול בתורה

 

צערו של יהודי עולה ומגיע עד הקב"ה ממש, כמו שכתוב: "בכל צרתם לו צר" (ישעיה סג, ט), וכן השכינה הקדושה מצטערת בצערו של יהודי, כדברי רבי מאיר בגמרא (סנהדרין מו, א וברש"י שם): שבשעה שאדם מצטער מחמת פורענות הבאה עליו בעוונו, השכינה קובלת ומתנודדת עליו ואומרת "קלני מראשי קלני מזרועי" כלומר, ראשי כבד עלי וזרועי כבד עלי מרוב צער עליו. ואם צערו של יהודי גורם צער כל כך גדול לה' יתברך ולשכינתו הקדושה מי הוא זה ואיזה הוא שיהיה מוכן לצער יהודי ובכך לגרום צער כל כך גדול לה' יתברך ולשכינתו הקדושה.

עבור לתוכן העמוד