מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

נתינת צדקה

מה שנגזר על העיר סדום חורבן זהו משום שבסדום חקקו חוק האוסר לתת מדרך כף רגל בעירם לעניים עוברי דרכים, באומרם: "למה לנו עוברי דרכים, שאין באים אלינו אלא לחסר מממוננו" (ראה סנהדרין קט, א), ואף הכריזו ואמרו, שכל מי שיתפס מחזיק ידו של עני בפת ישרף באש (פדר"א כה). ומכך יש ללמוד שכל עיר, עסק, מוסד, בית וכו' שמסלקים ממנו את העניים, ונמנעים מלתת צדקה ביד רחבה, אף הקב"ה מסלק את אורו והשפעתו מהם, וסופם חורבן ושממון כחורבן העיר סדום.

עבור לתוכן העמוד