מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

הלכות חנוכה - קריאה לאור הנרות

שאלה: האם מותר לקרא מזמור תהילים או ללמוד תורה לאור החנוכיה, או שמא גם לצורך מצוה אין להשתמש בנרות חנוכה?

 

תשובה: מבואר בגמרא הקדושה מסכת שבת (דף כ"ב ע"א) שהואיל ונרות החנוכה קודש הם, אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, ומצוה לכוין להינות מהאור הרוחני שבנרות חנוכה, אך לא יקרא וילמד לאור הנרות כיון שזה בכלל "ואין לנו רשות להשתמש בהם", והגם שיש מרבותינו הפוסקים שהתירו להשתמש לאור החנוכה, מכל מקום העיקר להלכה כדעת מרן השלחן ערוך זלה"ה שסובר שגם לצורך מצוה אין להשתמש בנרות חנוכה.

עבור לתוכן העמוד