מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

הלכות חנוכה - כשהבעל לא יהיה בזמן ההדלקה

שאלה: מי שנסע מביתו עד שעת לילה מאוחרת, האם נכון שאשתו תדליק נרות חנוכה בצאת הכוכבים או שמא נכון יותר שידליק הוא בעצמו את החנוכיה כשיחזור לביתו?

 

תשובה: אדם שנמצא בנסיעה ויחזור בשעת לילה מאוחרת, טוב ונכון שאשתו תדליק את החנוכיה בברכות כראוי בזמן צאת הכוכבים, והוא יוצא ידי חובתו בהדלקה זו שאשתו מדלקת, בכל מקום שנמצא בו. אולם אם הוא חוזר בשעה סבירה כגון בשעה שבע בערב וכיוצא בזה, עדיף לפעמים שהבעל ידליק כיון שיש בזה פרסום הנס וחינוך הילדים, ובכל מקרב יעשו כפי ראות עיני המורה, שהרי בזמן הזה גם אחר צאת הכוכבים זמן רב, לא כלתה עדין רגל מן השוק, ופעמים שכאשר האבא מדליק את החנוכיה זה תורם רבות לחינוך הילדים ושמירת הבית בקדושה, והכל לפי הענין והשעה.

עבור לתוכן העמוד