מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

הלכות חנוכה - ברכה על ראית חנוכיה

שאלה: אדם שלא הדליק נרות חנוכה, וגם אינו עתיד להדליק נרות חנוכה בזה הלילה, וכן אין מדליקין עליו בביתו, האם רשאי לברך את ברכות הדלקת הנרות כשרואה חנוכיה דולקת ומאירה?

 

תשובה: אדם שלא הדליק נרות חנוכה באחד מלילות חג החנוכה, ואינו עתיד להדליק באותו הלילה, וכמו כן לא מדליקין עליו בביתו, כשרואה באותו לילה נרות החנוכה דולקים ומאירים באחד הבתים או באחד המקומות, מברך ברכת "שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה", ואם זה בלילה הראשון של חנוכה, יברך גם ברכת "שהחיינו". אולם ברכת "אשר קדשנו במצוותיו וצונו להדליק נר חנוכה" לא יברך, הואיל וכל המצוות כולן מברך עליהם עובר לעשייתן, היינו קודם שעושה את מעשה המצוה, וכאן הוא בעצמו לא הדליק, ולכן לא יברך ברכת להדליק נר חנוכה.

עבור לתוכן העמוד