מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

הלכות חנוכה - טעם שאין סעודה מיוחדת לחנוכה

שאלה: מפני מה בחג הפורים עושים סעודה גדולה לכבוד פורים ומרדכי ואסתר, ואילו בחג החנוכה, לא עושים סעודות גדולות כל כך?

 

תשובה: מפני שבחג הפורים המן הרשע ביקש להשמיד להרוג ולאבד, כלומר הייתה חס ושלום גזירה גדולה על הגוף, וכיון שברוך השם הגוף ניצל, משמחים את הגוף בסעודה גדולה של שמחה, להודות לה' יתברך.

 

אך בחג החנוכה הגזירה לא הייתה על הגוף אלא על הנשמה, כמו שכתוב בנוסח "על הניסים" שאומרים בחנוכה, "ביקשו לשכחם תורתך, ולהעבירם מחוקי רצונך", חס ושלום, והואיל והגזירה הייתה על הנשמה ולא על הגוף משמחים את הנשמה בעיקר, וזה על ידי עסק התורה הקדושה וקיום המצוות.

 

טעם נוסף שימי החנוכה לא נקבעו לימי משתה ושמחה, לפי שיש אומרים שיעקב אבינו נפטר ביום הראשון של חג הסוכות, ונמשכו ימי הבכי והמספד במצרים - שבעים יום.

 

נמצא כי היום השבעים מסתיים בכ"ה בכסלו, בחנוכה, ואין זה מן הראוי לעשות ימי משתה ושמחה בגמר האבלות על יעקב אבינו (בני יששכר, חודש כסלו - טבת, מאמר א; דרשות חת"ס דף פה).

 

אך טעם זה הוא רק לדעה שיעקב נפטר בחודש תשרי ולא לדעה שהוא נפטר בחודש ניסן. כמבוא במסכת ראש השנה דף י, ב ודף יא, א.

 

יש אומרים כי גם ימי החנוכה נקבעו אף לימי משתה ושמחה (מרדכי והובא ברמ"א). והטעם לפי שבאותם הימים היתה חנוכת המזבח על ידי החשמונאים (מרדכי הארוך). ועוד טעם, לפי שבאותו התאריך נגמרה מלאכת המשכן (מג"א שם ס"ק ג. מנהגי החגים).

עבור לתוכן העמוד