מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

הלכות חנוכה - האם סעודה לכבוד החג יש דין סעודת מצוה

שאלה: העורכים סעודה בחנוכה, לכבוד החג, האם זו נחשבת סעודת מצוה?

 

תשובה: אמנם מרן ה"שולחן ערוך" כתב שריבוי הסעודות שעושים בחנוכה, הם סעודות של רשות, כי לא תקנו אותם לימי משתה ושמחה, אך העיקר להלכה שגם הסעודות שנערכות בחג החנוכה, לכבוד החג, נחשבות לסעודות של מצוה, ובלבד שיעשו אותם בקדושה וביראת שמים ושמחה, כי מלבד שזה חג החנוכה, גם חנכו בו את המזבח במקדש, וכל נשיא עשה יום טוב ביום שהקריב בו קרבן.

 

ולכן יש שנהגו כל יום לעשות סעודה להודות לה' יתברך, ולכוין לכבוד אותו הנשיא שקוראים בספר תורה עליו באותו היום. וטוב לומר בהם דברי תורה, ובכך תהיה שמחה גדולה בשמים ובארץ, ואשריהם ישראל שמשמחים את הקדוש ברוך הוא תמיד בקיום המצוות של תורתינו הקדושה.

 

ולכן גם הרמ"א הביא בהגהה את דעת הסוברים שזה סעודות של מצוה. וגם לפי מרן השולחן ערוך אם אומרים בסעודות אלו דברי תורה, ומכוונים בסעודות אלו להודות לה' יתברך על הניסים ועל הנפלאות ממילא הם סעודות של מצוה.

עבור לתוכן העמוד